Call Center
Adresa: DN 65, Str. Sarului Nr. 51A, Comuna Bobicești, Județul Olt
Call center: 0040.249.453.302 (NON-STOP)

Condiții generale de transport Elitur Trans SRL, pentru circulația în trafic internațional de linie cu autovehicule

1. Călătorul trebuie să respecte condițiile generale de transport, parte integrantă a contractului de transport, condițiile afișate la sediul agențiilor vânzătoare și care pot fi obținute gratuit, la eliberarea biletului de călătorie.

2. Rezervarea locului sau obținerea biletului de călătorie confirmă însușirea de către titular a condițiilor generale de transport.

3. Călătorul trebuie să-și comande din timp locul, prin rezervarea acestuia, plătind o taxă. Călătorul trebuie să indice un număr de telefon sau o adresă la care poate fi contactat. Locul pentru care s-a confirmat rezervarea trebuie achitat de călător până cel mai târziu cu 72 ore înainte de data și ora de plecare a cursei, în cadrul programului de lucru al agenției vânzătoare. Neachitarea biletului în termenul menționat dă dreptul agenției vânzătoare să anuleze rezervarea. Pentru produsul de întors, călătorul trebuie să confirme dată întoarcerii în țară de destinație cu cel puțin 10 zile înainte de dată plecării, chiar și pentru un bilet cu dată fixă de întoarcere. Locurile se atribuie în ordinea solicitărilor de confirmare și în limita locurilor disponibile.

4. Călătorul are obligația să se prezinte la locul plecării cu cel puțin 30 de minute înaintea orei prevăzute în mersul orar. Intarzierea calatorului nu va influenta orarul deja stabilit. In cazul neprezentarii calatorului la imbarcare, locul sau va trece in gestiunea personala a transportatorului.

5. Transportatorul va depune eforturi pentru a transporta calatorii si bagajele in timp util. Orele indicate e biletul de calatorie, tichete de rezervare, pliante sau alte materiale promotionale nu sunt garantate si nu fac parte din contractul de transport. Orele pot suferi modificari fara preaviz.

6. Călătorul este acceptat la transport numai dacă este în posesia unui bilet de călătorie corespunzător, pentru care a achitat costul acestuia.

7. Biletul de călătorie este nominal, nu este transmisibil și trebuie să fie prezentat personalului de serviciu al societății sau organelor de control.

8. Biletul de călătorie este valabil pentru data de calatorie inscrisa la dată emiterii, iar biletul de dus-întors are o valabilitate de 3 luni de la data plecării (excepție o indicație precisă).

Modificarea datelor de calatorie se poate face cu minim 24h inainte de data pentru care a fost emis biletul de calatorie . Se accepta maxim 2 modificari, acestea fiind facute in limita locurilor disponibile. Modificarea poate conduce la recalcularea tarifului de calatorie la care se va adauga o taxa de penalizare in suma de 20 de euro . Calatorul poate accepta noul tarif si taxa de penalizare sau sa mentina ruta si data inscrisa initial pe bilet. Un bilet modificat nu mai poate fi restituit.

9. Biletul deteriorat, fără exemplarul care atestă dreptul de a efectua călătoria, cu date incomplete, eronate, modificat sau cu dată expirată nu este valabil, iar titularul va fi exclus de la transport. Calatorul are obligatia sa verifice biletul la momentul cumpararii sau returnarii dupa efectuarea controlui, in caz contrar firma nu isi asuma responsabilitatea.

10.Tariful biletelor de calatorie nu include asigurarea medicala, iar informatiile privid tarifele, ofertele, reducerile si facilitatile acordate de transportator se pot obtine in oricare din agentiile societatii sau de la agentiile partenere ELITUR TRANS.

11. Prețul biletului este cel stabilit de tariful în vigoare la data eliberării și poate fi achiziționat, după caz, în moneda țării de destinație sau în lei, la cursul comunicat de transportator, din ziua efectuării plății.

12. În prețul biletului este inclus bagaj de mână max. 10kg și bagaj de cala max. 50kg, sub forma genti sau trolere. Bagajele suplimentare sau cele voluminoase se acceptă la transport numai în limita spațiului disponibil și plății unei taxe suplimentare, în funcție de țară de destinație, care se înscrie în biletul de călătorie. Pentru bagajele care se transportă în cala autocarului, conducătorul auto va emite un tichet care atestă preluarea acestuia la transport.

13. Sunt interzise în transport: animale, obiecte care pot produce vătămarea pasagerilor, materiale inflamabile, explozivi, materii radioactive, otrăvitoare, rău mirositoare, arme de foc sau obiecte ascuțite, stupefiante, droguri și altele care sunt interzise de autoritățile vamale ale fiecărei țări de destinație sau tranzitate. În cazul în care bagajele unuia sau mai multor călători conțin lucruri pentru a căror vămuire este necesară reținerea autocarului mai mult de o oră, bagajele vor fi coborâte din autocar împreună cu deținătorii acestora, restul călătorilor continuându-și traseul conform graficului de călătorie.

14. Pentru bagajele care conțin lucruri personale sau obiecte a căror valoare depășește 200 euro, călătorul este obligat ca la îmbarcare să le declare, sub forma unei declarații scrise care se predă conducătorului auto.

15. Deteriorarea sau dispariția unui bagaj va fi consemnată imediat după coborârea din autocar, în biletul de călătorie, de către conducătorul auto. Sesizarea se va face la sediul societății de transport și va fi însoțită de biletul de călătorie și tichetul de bagaj.

16. În cazul dispariției unui bagaj pentru care a fost depusă declarație la sediul transportatorului, i se va restitui călătorului valoarea de 50 euro/bagaj.

17. În autocar, în punctele de trecere a frontierei sau în stațiile de oprire călătorul trebuie să respecte indicațiile personalului societății și trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze pe ceilalți călători și nici desfășurarea în condiții normale a transportului.

18. Călătorul este obligat să se conformeze legilor țărilor prin care călătorește, cu privire la documentele de intrare și de ieșire, normele vamale, fiscale sau administrative, privitoare la persoane și bagaje.

19. Transportatorul are dreptul de a refuza preluarea la transport a călătorului sau să îi întrerupă călătoria, fără a-i returna prețul biletului, în cazul în care constată că acesta este în stare de ebrietate sau într-o stare care indică prezența unei boli contagioase, are un comportament necorespunzător față de ceilalți călători, reprezentanții societății, ai autorităților sau încalcă flagrant condițiile contractului de transport.

20. În cazul întreruperii transportului din vină călătorului, biletul își pierde valabilitatea, iar prețul acestuia nu se returnează.

21. Transportatorul își declină orice răspundere pentru întreruperea cursei sau pentru întârzieri datorate condițiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de așteptare în punctele de trecere de frontieră.

22. Călătorul poate renunța la călătorie parțial sau total. Renunțarea la călătorie trebuie însoțită de o cerere de returnare care se depune la agenția vânzătoare și la care trebuie să se anexeze biletul de călătorie pentru care se renunță la transport. Cererile de returnare se solutioneaza dupa un termen de 30 de zile de la data solicitarii.

23. Pentru cererile justificate, emitentul va restitui titularului in baza documentului de identitate contravaloarea biletului de călătorie, mai puțin în următoarele cazuri:

a. Dacă renunțarea la călătorie este anunțată cu cel puțin 3 zile înainte de dată plecării, se va reține 20% din contravaloarea biletului de călătorie;

b. Dacă renunțarea la călătorie are loc cu mai puțin de 3 zile înainte de dată plecării, se va reține 50% din contravaloarea biletului de călătorie;

c. Dacă renunțarea la călătorie are loc cu mai putin de 24 ore înainte de plecarea în cursa, sau dupa plecarea se va reține contravaloarea biletului;

d. Dacă pasagerul a cumpărat un bilet dus-întors, dar călătoria de întoarcere nu a fost efectuată, se va calcula contravaloarea calatoriei de intoarcere , scazand din suma achitata pretul pentru cursa de dus si se va retine 50% din suma rezultata.

24. Biletele cu tarif promotional nu beneficiaza de discount sau reduceri suplimentare si nu se restituie.

Calatorul nu poate primi mai mult de 100% din valoarea biletului sau a tronsonului calatoriei nerealizate, indiferent de motivele invocate.

25. Fumatul în autocar este interzis.

26. Eventualele reclamații ale călătorilor privind desfășurarea transportului, sub toate aspectele, se depun direct sau se transmit prin scrisoare recomandată, la sediul societății de transport, în termen de 5 zile (data poștei) de la data executării călătoriei. Reclamațiile trimise după acest termen nu se iau în considerare. Transportatorul va răspunde petentului în termen de 30 zile de la primirea reclamației.

27. În caz de litigiu, călătorul nu poate invoca necunoașterea clauzelor contractului de transport (bilet de călătorie, condiții generale de transport).

28. Agenția vânzătoare este obligată să afișeze într-un loc vizibil Condițiile Generale de Transport și, la cerere, să dea detalii călătorilor sau să le elibereze o copie.

29. ELITUR TRANS, in calitate de transportator, nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care pasagerii nu respecta prevederile din Conditiile Generale de Transport.


PARC AUTO

SIGURANTA, CONFORT, RAPIDITATE
AUTOCARE SETRA S 416 HDH
 • capacitate de 57+1+1 locuri
 • aer conditionat
 • instalatie audio - video
 • TV Satelit
 • WIFI Gratuit
 • scaune rabatabile
 • prize 220V la fiecare scaun
 • 2 monitoare
 • AUTOCARE SETRA S 417 HDH
 • capacitate de 61+1+1 locuri
 • aer conditionat
 • instalatie audio - video
 • TV Satelit
 • WIFI Gratuit
 • scaune rabatabile
 • prize 220V la fiecare scaun
 • 3 monitoare
 • AUTOCARE SETRA 431
 • capacitate de 83+1+1 locuri
 • aer conditionat
 • instalatie audio - video
 • TV Satelit
 • WIFI Gratuit
 • scaune rabatabile
 • prize 220V la fiecare scaun
 • 3 monitoare
 • Microbuze 9 locuri
 • categoria 1 stea
 • 9 locuri
 • fabricatie 2013-2017
 • aer conditionat
 • scaune rabatabile
 • Microbuze 21 locuri
 • categoria 1 stea
 • 21 locuri
 • fabricatie 2015-2017
 • aer conditionat
 • scaune rabatabile

 • TOP